AntiFETfest 2017 aneb jde to i jinak!, je soutěžní festival amatérských filmů pro žáky z pražských základních a středních škol  s tématikou rizikového chování. Soutěž vznikla v roce 2007 v městské části Praha 12. Od roku 2008 má soutěž celopražský charakter a pořadatelem je hlavní město Praha ve spolupráci s městskými částmi Praha 1 - 22. 

 Antifetfest 2017 bude probíhat od listopadu 2016 do června 2017, kdy se uskuteční finále v Kině Lucerna.

HLASUJ PRO FILM SVÉHO SRDCE V DIVÁCKÉM HLASOVÁNÍ OD 15. DO 31. KVĚTNA A UMOŽNI TVŮRCŮM ZÍSKAT CENU DIVÁKŮ V X. ROČNÍKU ANTIFETFESTU. 

"Je nesmírně podnětné být prostřednictvím takovéto výpovědi svědkem, jak žáci pražských škol vnímají rizika, která bezprostředně ohrožují jejich sociální či společenskou adaptabilitu. Umělecká forma v tomto případě skýtá cennou příležitost, jak proniknout do podstaty věci a odhalovat i skrytá sdělení, která mohou být pro širší veřejnost, odborníky a zejména vrstevníky autorů velmi užitečná. Festival považuji za zcela příkladnou platformu, jak se dospívající mohou otevřeně a odvážně vyjadřovat i ke zcela zásadním věcem, o nichž se dospělí často hovořit bojí." radní Radek Lacko

!slavíme jubilení 10. ročník!

Klobouk dolů před mladými tvůrci, kteří vydali mnoho energie k vytvoření svých filmů. Oceňuji, že reflektují negativní svět kolem sebe, který se snaží zachytit do filmové podoby. Velkou zásluhu na filmech mají rovněž i pedagogové, neboť pod jejich taktovkou snímky vznikají." režisér David Vigner, člen poroty

Poslední měsíc zbývá žákům pražských základních a středních škol, aby vytvořili filmový snímek s námětem rizikového chování a přihlásili se do jubilejního 10. ročníku amatérské filmové soutěže Antifetfest. Soutěž pořádá hlavní město Praha ve spolupráci s městskými částmi. Přihlášky a filmové snímky v rozsahu maximálně deseti minut přijímají...