kontakt

Mgr.  Jana Havlíková

Krajská koordinátorka školské prevence

Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence

Oddělení prevence
Magistrát hlavního města Prahy
Charvátova 9/145
110 00 Praha 1

236 004 168

email: jana.havlikova@praha.eu

Váš telefon nebo e-mailová adresa