Zvuk

VALUŠIAK, Josef. Základy střihové skladby. Krajské kulturní středisko Ostrava, 1980.

REFERENCE: JONES, Ted a Chris PATMORE. Škola filmaření: včetně nejnovějších digitálních postupů a technologií. V Praze: Slovart, 2013. ISBN 978-80-7391-867-5.