Praha vyhlašuje jubilejní X. ročník Antifetfestu!

24.11.2016

Hlavní město Praha ve spolupráci s městskými částmi Praha 1 - 22 vyhlašuje X. ročník amatérské filmové soutěže AntiFETfest aneb jde to i jinak!

 1. AntiFETfest 2017 aneb jde to i jinak!, je soutěžní festival amatérských filmů pro školy, školská zařízení a nízkoprahové kluby pro děti a mládež s tématikou rizikového chování. Soutěž vznikla v roce 2007 v městské části Praha 12.
 2. Od roku 2008 má soutěž celopražský charakter a hlavním pořadatelem je Hlavní město Praha ve spolupráci s městskými částmi Praha 1 - 22.
 3. Soutěž bude probíhat od listopadu 2016 do června 2017.
 4. Přihlásit lze obrazový snímek s námětem rizikového chování, např. drogová závislost, kriminalita, šikana, rasizmus, záškoláctví, gambling, domácí násilí atd.
 5. Celková délka snímku nesmí přesáhnout hranici deseti minut (delší snímky budou automaticky vyřazeny).
 6. Technické požadavky:
 • Každý soutěžní snímek musí obsahovat:
 • Úvod:
 • 5 vteřin černého plátna (tzv. black screen)
 • oficiální úvodní animace Antifetfestu 2017 (ke stažení na webových stránkách AFF)
 • 2 vteřiny černého plátna
 • Váš film
 • Závěr:
 • 5 vteřin černého plátna
 • klaďte prosím důraz na nejlepší možnou kvalitu snímku - pokuď tedy natáčíte v HD, odevzdejte váš film v HD a to buď 1280×720 nebo Full-HD 1920×1080 (1080p(i)/25)
 • format: mov, mp4
 • obrazový formát 16:9
 • zvuk AC3 (stereo)
 1. Školy, školská zařízení nebo nízkoprahové kluby mohou do soutěže vyslat jednotlivce nebo skupinu maximálně 5 tvůrců ve dvou kategoriích:
 • věková kategorie žáci II. stupně základních škol a studenti odpovídajících ročníků víceletých gymnázií,
 • věková kategorie studenti středních škol a odborných učilišť.
 1. Obvodní kola soutěže organizují městské části hl. m. Prahy.
 2. Kontaktními osobami pro obvodní kola soutěže jsou protidrogoví koordinátoři jednotlivých městských částí, kteří přijímají filmové snímky do soutěže a posuzují, zda splňují technické požadavky a pravidla soutěže.
 3. Pokud městská část obvodní kolo nepořádá a přijala filmové snímky, posoudí jejich kvalitu protidrogový koordinátor a vybrané snímky nominuje rovnou do celopražského finále.
 4. Do celopražského finále postupují z městské části vítězné snímky z obou věkových kategorií. V celopražském finále odborná porota vybere tři nejlepší snímky v každé kategorii a jejich autoři získají věcné ceny. Porota může také udělit zvláštní ceny.
 5. Přihlášku a další informace naleznete na internetových adresách www.praha.eu(v sekci primární prevence), https://www.antifetfest.cz a www.prevence-praha.cz.
 6. Harmonogram:
 • Soutěžní snímky budou spolu s přihláškou přijímány do 31. března 2017 na místně příslušném úřadě městské části a budou adresovány protidrogovému koordinátorovi. Seznam protidrogových koordinátorů městských částí naleznete v kontaktech na www.praha.eu. Obálku označte "Antifetfest 2017".
 • Výběr vítězných snímků městských částí proběhne v dubnu 2017.
 • Pražské finále se uskuteční v červnu 2017.
 • Od května 2017 bude současně probíhat internetové hlasování o Cenu diváka na www.antifetfest.cz.
 1. Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit snímky se záběry, které navádějí k užívání drog, líčí krutá a nelidská jednání, problematiku rizikového chování zlehčují, omlouvají či schvalují. Snímky nesmí obsahovat záběry, které by podněcovaly k nenávisti z důvodu rasy, pohlaví, náboženství, národnosti nebo příslušnosti k určité skupině obyvatel, dále ty, které by bezdůvodně zobrazovaly osoby umírající nebo vystavené těžkému tělesnému nebo duševnímu utrpení způsobem snižujícím lidskou důstojnost, nebo které by mohly vážně narušit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých tím, že obsahují pornografii a hrubé samoúčelné násilí.
 2. O reklamacích, námitkách či nejasnostech rozhoduje s konečnou platností pořadatel a současně si vyhrazuje právo soutěž zrušit bez udání důvodu.

Za pořadatele:

Mgr. Jana Havlíková

Krajská koordinátorka školské prevence

Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence

Oddělení prevence

Magistrát hlavního města Prahy

Charvátova 9/145

110 00 Praha 1

tel.: 236 004 168

email: jana.havlikova@praha.eu