Kamera

REFERENCE:

JONES, Ted a Chris PATMORE. Škola filmaření: včetně nejnovějších digitálních postupů a technologií. V Praze: Slovart, 2013. ISBN 978-80-7391-867-5.

Scenar.cz [online]. [cit. 2017-03-05]. Dostupné z: https://www.scenar.filmovani.cz/jaknapsat/technicky-scenar-4.html