Osvětlení

REFERENCE: 

Jan Valuštík, FI MUNI, PV 113. Dostupné z: https://www.fi.muni.cz/lemma/referaty/10/11.pdf

REFERENCE: JONES, Ted a Chris PATMORE. Škola filmaření: včetně nejnovějších digitálních postupů a technologií. V Praze: Slovart, 2013. ISBN 978-80-7391-867-5.